Archiwum regulaminów

Archiwum regulaminów

Poniżej znajduje się lista regulaminów serwisu Homepay, które zostały przeniesione do archiwum z powodu wprowadzonych w nich zmian.

Regulamin ważny od 1.12.2010 do 7.2.2011 r. Dnia 7.2.2011 zmieniony został art. 8 w ust. 2 oraz dodany art. 14 w ust. 3 o następujących brzmieniach:

 • Zasady świadczenia usług SMS Premium Rate znajdują się w oddzielnym Regulaminie dołączonym do niniejszego. Z zastrzeżeniem do Regulaminu SMS Premium, jeśli PeSoft potrąci Partnerowi daną kwotę, a saldo na jego koncie w serwisie Homepay po potrąceniu będzie ujemne, to w takim przypadku Partner zobowiązany jest bezzwłocznie i bezwarunkowo zwrócić PeSoft odpowiednią kwotę dokonując stosownej korekty faktury lub rachunku. W oddzielnym dokumencie Partner znajdzie również tabelę Opłat i Prowizji usług SMS Premium Rate.

  PeSoft nie odpowiada za sposób reklamowania linku referencyjnego przez Partnera.

Regulamin ważny od 1.12.2010 do 24.2.2011 r. Dnia 24.2.2011 dodany został ust. 25 o następującym brzmieniu:

 • Do ostatniego dnia roboczego, do godziny 10:00, każdego miesiąca kalendarzowego, Partner zobowiązany jest składać PeSoft szczegółowy raport, przygotowany w formie elektronicznej (np. wiadomość e-mail, dokument .txt itp.), zawierający:

  1. Listę nowych serwisów funkcjonujących na poszczególnych numerach i prefiksach,
  2. Krótką charakterystykę nowo uruchomionych serwisów.

  Partner gwarantuje, że wyżej wymieniony raport będzie prawdziwy, sporządzony rzetelnie i starannie. Partner nie ma obowiązku wysyłania raportu w miesiącu, w którym nie uruchomił nowych usług lub serwisów. W przypadku otrzymania przez stosowny Urząd lub operatora kary na łamiący prawo serwis Partnera (nie zgłoszony w raporcie) oraz naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego ustępu zobowiązuje się on do zapłaty kar narzuconych przez stosowny Urząd lub operatora.

Regulamin ważny od 24.2.2011 do 10.4.2011 r. Dnia 10.4.2011 zmieniony został ust. 15 dotyczący numeracji SMS PR.

Regulamin ważny od 10.4.2011 do 05.6.2011 r. Dnia 05.6.2011 zmieniony został ust. 8 oraz 13 dotyczący zmiany brandu Era na T-Mobile oraz uzupełnieniu wszystkich obsługujących sieci.

 • Serwis Homepay obsługuje transakcje w sieci Internet za pośrednictwem SMS Premium Rate (numery o podwyższonej wartości) 0,50 zł netto, 1 zł netto, 2 zł netto, 3 zł netto, 4 zł netto, 5 zł netto, 6 zł netto, 9 zł netto, 14 zł netto, 19 zł netto, 25 zł netto. Serwis Homepay obsługuje następujące sieci GSM: Cyfrowy Polsat, Orange, Play, Plus, Sferia, T-Mobile oraz wszystkich sieciach wirtualnych MVNO (np. Aster, GaduAir, mBank mobile). Klient wysyłający SMS poprzez serwis Homepay godzi się na otrzymywanie przez serwis Homepay SMS zwrotnych z informacją konkursową oraz marketingową.

  PeSoft bądź osoba korzystająca z usług SMS Premium Rate zobligowana jest do umieszczenia w jego serwisie czytelnej informacji o cenie SMSa oraz o dostępności usługi w sieciach operatorów, 'Usługa jest dostępna w sieciach Cyfrowy Polsat, Orange, Play, Plus, Sferia, T-Mobile oraz wszystkich sieciach wirtualnych MVNO (np. Aster, GaduAir, mBank mobile).', o integratorze usługi z serwisem oraz logiem Homepay.