Rejestracja

Dane personalne
Dane banku
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Jednocześnie jestem świadom, iż wypisanie się oznacza brak otrzymywania informacji o awariach lub pracach technicznych.
Zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu Homepay i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela serwisu http://homepay.pl tj. firmę Homepay Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa dla potrzeb realizacji procesu płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Zostałem poinformowany, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i promocji oferowanych przez właściciela serwisu http://homepay.pl.